INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Aby korzystać z usług poradni Psychoterapia Wola konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO.


Pisząc dalej:


Psychoterapia Wola - mamy na myśli poradnię Psychoterapia Wola Wojciech Szymański z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 29b/3, NIP 5482292244, świadcząca usługi konsultacji przez lekarzy psychiatrów i psychologów psychoterapeutów


Klient - oznacza osobę, która korzysta z usług poradni Psychoterapia Wola.


RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Kto jest administratorem moich danych

Administratorem danych osobowych jest Psychoterapia Wola z którą można się skontaktować za pośrednictwem email: pwola@op.pl, telefonicznie: (+48) 504833317 lub drogą pocztową na adres siedziby.

 

Na jakiej podstawie przetwarzane są moje dane

Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta. Podstawę prawną stanowi obowiązek wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

 

Jakie dane są zbierane, w jakim celu i na jak długo

Dane zbierane to: imię i nazwisko, telefon, email. Celem zbierania danych jest wyłącznie przeprowadzenie wizyty u specjalisty w poradni psychoterapia wola. Dane przetwarzane będą przez czas korzystania z usług naszych lekarzy psychiatrów lub psychologów psychoterapeutów i do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń prawnych w tym podatkowych i cywilnych.

 

Czy Psychoterapia Wola wykorzystuje dane w celach marketingowych

Nie, Psychoterapia Wola nie wykorzystuje danych osobowych użytkowników w celach marketingowych.

 

Czy moje dane są bezpieczne

Przetwarzając dane osobowe dokładamy starań i stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa, aby Twoje dane były bezpieczne. Kontrolujemy, aby dostęp do danych miały tylko osoby uprawnione, a cel dostępu zawsze był usprawiedliwiony.

 

Czy dane są powierzane innym podmiotom

Dane powierzane są innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług konsultacji lekarza psychiatry lub psychologa psychoterapeuty.

Należą do nich:

 • lekarz psychiatra u którego umawiana jest wizyta

 • psycholog psychoterapeuta u którego umawiana jest wizyta

 • firma Nakiedy świadcząca usługę rezerwacji wizyt

 • firma Znany Lekarz świadcząca usługę rezerwacji wizyt

 • firma księgowa – tylko w przypadku wystawiania faktur


Psychoterapia Wola zobowiązuje się nie przekazywać danych klientów osobom i firmom trzecim bez ich wcześniejszej zgody.

 

Jakie przysługują mi prawa

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych (art. 15 RODO)

 2. do sprzeciwu (art. 21 RODO)

 3. poprawiania danych osobowych (art. 16 RODO)

 4. bycia zapomnianym (art. 17 RODO)

 5. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

 6. przenoszenia danych (art. 20 RODO)

 

Konsekwencje nie wyrażenia zgody na przetwarzanie

Warunkiem odbycia konsultacji u lekarza psychiatry lub psychologa psychoterapeuty przez Psychoterapia Wola jest podanie danych osobowych. Brak podania tych danych uniemożliwi wykonanie tej czynności.

 

Profilowanie danych i dane statystyczne

Psychoterapia Wola nie profiluje użytkowników na podstawie dostarczonych danych.

 

Prawo do skargi

Każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych

 • email: pwola@op.pl

 • tel: (+48) 504833317

 • dane korespondencyjne: Psychoterapia Wola Wojciech Szymański, ul. Kasprzaka 29b/3, Warszawa 01-234

 1. pl
 2. en

504 833 317

Psychoterapia Wola telefon
Psychiatra Psycholog Seksuolog
Facebook Psychoterapia Wola

Psychoterapia Wola

tel. 504 833 317

pwola@op.pl

ul. Kasprzaka 29B lok. 3

01-234 Warszawa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Created with WebWave CMS